Tags Kabineta za razvojnu procjenu i podršku Baseline

Tag: Kabineta za razvojnu procjenu i podršku Baseline

Svjetski dan svjesnosti o autizmu – Zaigrana pedala u Dubrovniku

Svijet 2. travnja obilježava Dan svijesti o autizmu, a u Dubrovniku se organizira zanimljivo predavanje o važnosti implementacije igre u radu s djecom s...

Žene poduzetnice u Dubrovniku: Obični ljudi sa specifičnim zanimanjima

Prema istraživanjima Fine tijekom 2015. godine u Hrvatskoj je bilo svega 18,1 tisuća tvrtki u vlasništvu žena. U ove dvije godine taj broj nije...