Impressum

Concept:
Lena Šutić(lena@godubrovnik.com)

Nea Krstanović
Danijela DeMarin

Editor in chief:
Lena Šutić(lena@gmail.com)

Development:
Petar Kotlar & Antonio Bokšić

Tehnička podrška za Facebook stranicu:
Petar Kotlar & Lena Šutić